1. Batida Sp. z o.o. jest właścicielem strony internetowej: www.sklep.batida.pl i posiada pełnię praw autorskich do wyżej wymienionej strony internetowej. (Copyright © BATIDA 2017 | Wszelkie prawa zastrzeż)
 2. Batida Sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych. Postanowienia Polityki Prywatności Batida Sp. z o.o. są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa z zakresu ochrony danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 28.06.2016 r. poz. 922).
 3. Postanowienia Polityki Prywatności Batida Sp. z o.o. mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Batida Sp. z o.o. w dowolnym momencie. Batida Sp. z o.o. posiada pełnię praw autorskich do Sklepu internetowego www.sklep.batida.pl. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.sklep.sklep.batida.pl, w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie. Jeżeli odwiedzający Sklepinternetowy nie wyraża zgody na wyżej wymienione postanowienia, powinien natychmiast opuścić platform Sklepu internetowego.
 4. Administratorem bazy danych będzie: Batida Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 53, 00-674 Warszawa, Polska, zarejestrowana w  Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000167112, NIP (VAT) (PL) 526-021-30-08 i REGON
  Baza danych będzie zawierać: nazwę firmy, imiona i nazwiska klientów i dane kontaktowe. Wyżej wymieniona baza danych zostanie zgłoszona do GIODO.
 5. Postanowienia Polityki Prywatności Batida Sp. z o.o. obowiązują każdego Użytkownika odwiedzającego lub/i korzystającego z wyżej wymienionej strony internetowej. Batida Sp. z o.o. będzie zbierać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane firmy (NIP, nazwa firmy, adres firmy) adres e-mail oraz numery telefonów i adres dostawy. Wszystkie wyżej wymienione dane będą zbierane w celu utrzymywania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej.
 6. Batida Sp. z o.o. dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, każda osoba ma prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą i są zawarte w bazach danych. Wyżej wymienione prawo odnosi się do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Wszelkie dane osobowe zbierane przez Batida Sp. z o.o. będą uzyskiwane dobrowolnie i za zgodą osoby/firmy w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Batida Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności informacji dotyczących Partnerów oraz Użytkowników odwiedzających Sklepinternetowy oraz do niewykorzystywania ich w żadnej ogólnie dostępnej bazie danych ani do celów marketingowych w stosunku do podmiotów trzecich.
 8. Batida Sp. z o.o. nie może zapewnić ani zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa przesyłanych informacji, gdyż jest to niemożliwe z powodów technicznych. Właściciel danych osobowych jest zawsze odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich danych, takich jak: adres e-mail, hasło etc.
 9. Szczegółowa Polityka Cookies znajduje się na stronie www.sklep.sklep.batida.pl pod zakładką: POLITYKA PRYWATNOŚCI PL.
 10. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę komputera na twardym dysku komputera. Strona internetowa www.sklep.batida.pl należąca do Batida Sp. z o.o. używa technologii cookies. Cookies są wykorzystywane przez stronę internetową www.sklep.batida.pl w celu spersonalizowania treści. Ich rolą jest poprawa działania strony internetowej, nie udostępniamy informacji pozyskanych przy użyciu tej technologii podmiotom trzecim. Jako Użytkownik odwiedzający Sklep internetowy zawsze możesz aktywować bądź dezaktywować cookies, co jednak może ograniczyć możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.
 11. Batida Sp. z o.o. będzie dostarczać Użytkownikom odwiedzającym wyżej wymienione strony internetowe materiały marketingowe związane z działalnością Batida Sp. z o.o. po wyrażeniu przez nich uprzednio zgody na otrzymywanie wyżej wymienionych materiałów marketingowych. Materiały marketingowe mogą zawierać informacje o produktach i usługach świadczonych przez strony trzecie, które współpracują z Batida Sp. z o.o. Każdy Użytkownik może aktywować bądź dezaktywować otrzymywanie wyżej wymienionych materiałów marketingowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@sklep.batida.pl .
 12. Batida Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków w stosunku do osób trzecich. Są one zarządzane tylko i wyłącznie przez swoich operatorów lub swoich administratoró
 13. Sklepinternetowy www.sklep.sklep.batida.pl będzie promowany w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat i inne). Każdy Użytkownik strony korzystając z aplikacji mediów społecznościowych, plug-ins, przycisków ‘Lubię’/’Nie lubię’ oraz z innych powiązanych z nią funkcji udostępnianych przez media społecznościowe wyraża zgodę na ich ‘Warunki korzystania z serwisu’ oraz ‘Politykę prywatności’. Batida Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działania mediów społecznościowych.
 14. Kontakt: sklep@batida.pl.

 

Wersja Wrzesień 2017 (aktualnie obowiązująca)